Definicje pojęć Bojvińskich według tradycji

Moim zdaniem większość dyskusji nie jest mozliwa bez ujednolicenia pewnych
podstawowych pojęć... Poniższa notatka opisuje jak poszczególne pojęcia
wykształcone zostały przez naszą Tradycję... Nie jest to odpowiedź na żadną z
dyskusji, a jedynie stan dotychczasowy... Oczywiście moze on ulec zmianie w wyniku
konstruktywnych dyskusji i mocnych argumentów, gdyż temu właśnie służy Thing...
Zebraniu opini Bojvingów i kształtowaniu naszej Kultury i Przyszłości...

BOJVINGOWIE - kim są? Przede wszystkim Rodziną! Każdy z Bojvingów
niezależnie od miejsca urodzenia, czy tez przebywania jest Bratem, lub Siostrą
wszystkich pozostałych Bojvingów, a więzi pomiędzy wszystkimi członkami Rodu są
wyjątkowo silne. Jest to rownież potwierdzane i pogłębiane przez Przysięgę
Krwi. W dalszej kolejności Bojvingowie są ludem żeglarskim. Kochają morze,
wyprawy i wszelkie przygody. Bojvingowie to także kupcy, ale i wojownicy. Co prawda
wolą pokój od walk, jednak w razie konieczności każdy potrafi chwycić za broń,
by strzec wspólnego mienia i honoru. Nie ma wśród Bojvingów osób ważniejszych i
mniej ważnych - wszyscy Bojvingowie są równi, mają takie samo prawo wypowiadania
się na THINGU, a także poza nim. Każdy może proponować wyprawy, plany na
przyszłość i rozprawiać na poszczególne tematy. Bojvingami rządzi Jarl,
którego zastępcami w poszczególnych osadach są Hegemoni, a na wyprawach
Hodvingowie. Bojvingowie nie mają własności prywatnej, dzielą się ze sobą
wszystkim co mają... Wszystko należy do Rodu, czyli do każdego z Bojvingów.
Każdy może z tego korzystać o ile nie jest to sprzeczne z dobrem całego Rodu...
Bojvingiem w zasadzie zostać nie można... Bojvingiem trzeba sie urodzić! Urodzić
się z Bojvińskim duchem. Przez pewien czas może to być jakby utajone, choć pewne
cechy powinny przyswiecać całemu życiu kandydatów: miłość do morza,
ciekawość świata, pracowitość, gościnność i chęć dbania o całą swą
rodzinę, czyli wszystkich pozostałych Bojvingów. Posiadanie Bojvińskiego ducha
może się ujawnić po czasie - na przykład w zetnięciu z innymi Bojvingami, czy
przejawami ich kultury. Przystąpienie do Rodu jest jednorazowe i wiążące na całe
życie! W momencie przystępowania do Rodu można przybrać nowe Bojvińskie imię
jako symbol rozpoczęcia nowego życia. Ród opiera się głównie na wzajemnym
zaufaniu, sumiennej pracy i kulturze, która jest bardzo rozwinięta. Składają się
na nią pieśni, teksty o różnej tematyce, mity, Kroniki, mapy i inne obrazy
tworzone głównie przez Bojvingów, choć nie tylko, a także Tradycje i zwyczaje.
Pomimo lokalnych różnic w charakterze osad nie są możliwe pomiędzy nimi
jakiekolwiek podziały - Także relacje typu Stolica - Kolonie są czysto
teoretyczne, gdyz Bojvingowie wszędzie przebywający mają równe prawa. Bojvingowie
stanowią JEDNOŚĆ i to jest ich największą siłą. 

THING - Zgromadzenie całego Rodu Bojvingów... Niestety niemożliwe jest
zgromadzenie wszystkich członków Rodu, jednak podejmowane są wszelkie starania,
aby uczestniczyło ich jak najwięcej... Zasady według których odbywany jest THING
spisane są w Wielkim Kodeksie Praw Thingu - jedynym i najważniejszym dokumencie.
Zgromadzenie THINGU ma na celu wymianę uwag, wieści i potrzeb poszczególnych
Bojvińskich osad, a także spotkanie z nieznanymi do tej pory Braćmi i Siostrami. W
czasie Thingu ustalane są plany na przyszłość, wychwalane dotychczasowe
osiągnięcia, a także wybierany jest Jarl Rodu. Jest to również największe
Bojvińskie święto... THING jest ukoronowaniem życia codziennego każdego z
Bojvingów... Na zakończenie THINGU przeprowadzana jest również Przysięga Krwi -
największy z Bojvinskich rytuałów.

JARL - Przywódca Rodu... Skupia w swoich rękach całość władzy. Ma
władzę absolutną, jednak nie wykorzystuje jej w pełni. Nie jest tyranem, lecz
przewodnikiem, ojcem... Nie staje również nad resztą braci, nie jest
niedosięgłym władcą, lecz w swym prowadzeniu jest ciągle bratem wszystkich i
wszystkim równy. Od pozostałych Bojvingów różni sie obowiązkami jakie spełnia
wobec Rodu... Pomimo możliwości podejmowania wszelkich decyzji samemu, często
konsultuje się ze swymi Braćmi i Siostrami, zwłaszcza przy ważniejszych
decyzjach. Jarl odpowiada bezpośrednio za politykę zagraniczną, zatwierdza i
wysyła wyprawy, a także większe projekty... Przyjmuje także do Rodu nowych
Bojvingów. Wybierany jest każdorazowo przez Bojvingów znajdujących się w
Bojholmie w czasie THINGU. 

HEGEMON - Zarządca osady, Zastępca Jarla pod jego nieobecność... Ze
względu na rezydowanie Jarla głównie w Stolicy (choć nie jest to zasadą)
Hegemoni pozostałych osad mają prawo podejmowac wszelkie decyzje dotyczące rozwoju
osady, włącznie z zatwierdzaniem duzych inwestycji i projektów. Hegemoni nie mają
jednak prawa zwoływać THINGU (poza Hegemonem Bojholmu w przypadku przedłużającej
się zbytnio nieobecności, lub choroby Jarla), ani zmieniać Praw THINGU. Mogą
jednak konsultować się z pozostałymi Bojvingami, lub zwoływać Narady okolicznych
Osad. O wynikach Narad i nawiązanych kontaktach handlowych, lub dyplomatycznych
należy przy najbliższej okazji powiadomić Jarla. 

PRZYSIĘGA KRWI - Rytuał sprawowany przez Bojvińskiego Czarownika w
Bojholmie w czasie THINGU, tuż po wybraniu Jarla. Nie ma ona żadnej mocy prawnej,
gdyż Bojvingiem zostaje się na mocy przyjęcia do Rodu przez Jarla. Stanowi jednak
dopełnienie zjednoczenia w jeden Ród wszystkich Bojvingów. Jest ukoronowaniem
trybu życia całego Rodu. Symbolem jedności wszystkich przebywających w osadach i
na wyprawach Bojvingów. Każdy z młodych Bojvingów powinien w miarę możliwości
przybyć na pierwszy THING po przyjęciu do Rodu, aby wziąć udział w tej
ceremonii, jednak niepojawienie się na ceremonii ze względu na obiektywne przyczyny
- na przykład takie jak dobro osady macierzystej, nie jest żadnym przewinieniem...
Każdy z Bojvingów powinien jednak przejść ją conajmniej raz w życiu.

Gregor