Idee postaci: Bojvingowie

Wielka Księga Tradycji Bojvińskich – szkic 1839

Idee Rodu

Kim są Bojvingowie
Bojvingowie to lud silny, zwarty i zorganizowany. Kładą wielki nacisk zarówno na
rozwój gospodarczy jak i kulturowy. Są ludem morza – w zasadzie wszystkie ich
miasta znajdują się na wybrzeżach.

Zasada równości
Bojvingowie uznają zasadę bezwzględnej równości. Nie istnieją tu wyższe czy
niższe pozycje społeczne, tytuły i tym podobne. Nawet jarl, który pełni
najważniejszą funkcję w rodzie, nie ma żadnych osobistych przywilejów z tego
powodu.

Założenia państwa bojvińskiego
Bojvingowie nie uznają dóbr prywatnych, nie licząc rzeczy absolutnie osobistych,
jak biżuteria, ubrania, pamiątki. Wszyscy pracują dla wspólnego dobra, jednakże
odmiennie od innych społeczneństw, nie składują bogactw. Zużywają je na
bieżąco, co w połączeniu z doskonale prosperującą gospodarką, daje każdemu
Bojvingowi możliwie najlepszą broń i wyposażenie, ze środkami transportu
włącznie.

Żeglarstwo
Życie codzienne
Polityka militarna
Wielki Kodeks Thingu

Funkcje w rodzie

Jarl (bojv. przewodnik)
Najważniejsza funkcja w rodzie. Wybierany w Bojholmie, co 5 lat drogą większości
głosów. Może nim zostać każdy Bojving, bez względu na wiek czy pochodzenie.
Jarl nie jest żadnym władcą, królem czy imperatorem, tylko jak sama nazwa
wskazuje – przewodnikiem. Nie rządzi rodem, tylko go prowadzi. Posiada władzę
absolutną, ale ma obowiązek podejmować swoje decyzje w zgodzie z wolą rodu, oraz
zgodnie z Kodeksem. Bycie jarlem jest zaszczytem, ale jak praktyka pokazuje – żadnym
przywilejem. To bardzo ciężka służba i zwykle podczas wyborów, nie wcale wielu
kandydatów.

Hegemoni
Pełnią funkcje zarządców bojvińskich miast i osad, reprezentują wolę jarla
tam, gdzie nie może przebywać on osobiście. Hegemoni osad powoływani są przez
jarla na czas nieokreślony. Hegemoni miast wybierani są demokratycznie, podczas
Thingu.

Skuldowie
Biegli w sztuce i kulturze bojvińskiej. Powoływani przez jarla na czas
nieokreślony. Ich podstawowym zadaniem jest edukacja Bojvingów, oraz rekrutacja
nowych członków plemienia.

Hodvingowie
Tytuł hodvinga nadawany jest Bojvingowi, który dowodzi grupą ludzi podczas misji,
wyprawy itp. Hodvinga może powołać jarl lub hegemon. Tytuł obowiązuje do momentu
wykonania zadania.

Czarownik
Biegły w sztukach magicznych, filozofii oraz alchemii. Odprawia rytuał Przysięgi
Krwi. Tytuł dożywotni. Sam wybiera swojego następcę.

Mistrz Rzemiosł
Odpowiada za przemysł bojviński. Opiekuje się warsztatami oraz magazynem.
Organizuje pracę, dostarcza narzędzia, broń itp.

Bojvińskie Duchy

Obrzędy

Przysięga Krwi

Znaczenie
Rytuał polega na wykorzystaniu mocy czterech żywiołów do zespojenia Bojvingów z
ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Ponadto, kumulowana w kręgu energia pieczętuje
więzi między braćmi i siostrami. Rytuał nie ma charakteru religijnego i nie
uczestniczą w nim siły życia i śmierci. Jest to podstawowy obrządek rodu i
tradycja wymaga aby każdy Bojving przynajmniej raz w życiu wziął w nim udział.

Przebieg

Rytuał zaczyna się od przygotowania chrustu na cztery ogniska, na planie krzyża o
równych ramionach. Wszyscy uczestnicy Przysięgi stają wokół ognisk tworząc
krąg. Czarownik znajdujący się na środku przywołuje kolejno moce żywiołów.
Nie jest najważniejsze co dokładnie mówi, konieczna jest tu duchowość maga, jego
mowa ciała i umysłu. Słowa zwykle sprowadzają sie do wychwalania konkretnego
żywiołu, oraz przekazywaniu zebranym prawdy o nim, zarówno tej dobrej jak i złej.
Sukces w przywołaniu każdego kolejnego żywiołu objawia się samoistnym zapłonem
poszczególnych ognisk. Ognisko wody płonie na niebiesko, ognia na czerwono, ziemi
na zielono a powietrza – na purpurowo. Po zapłonięciu wszystkich, czarownik bierze
czarę oraz sztylet i rozpoczyna zbieranie krwi. Zaczyna od nowo wybranego jarla.
Lekko nacina jego dłoń, trzymając pod nią czarę. Wystarczy parę kropel.
Następnie pobiera krew od każdego obecnego. Na końcu czarownik upuszcza swoją
krew. Kiedy już czara zostanie napełniona, staje na środku i wypowiada kolejne
rytualne słowa, kumulując wcześniej przywołaną moc. Unosi czarę ponad głowę,
a energia krążąca wokół ognisk zostaje wessana przez naczynie. Krew eteryzuje,
stając się integralną częścią każdego z żywiołów. Ogniska nagle gasną.
Zaraz po tym czarownik zwykle pada na ziemię ze zmęczenia – moc przepływająca
przez jego ciało wyssała z niego całą energię.

Thing

Inicjacja

Historia imperium

Geografia Imperium
Strefy Wpływu
Bojholm
Fortholm
Aldurea

avatar
  Subscribe  
Powiadom o