Miasto Ucieczki (Zhivkol Vlydyfic) 2185

2183-6.11: Jehu mówi: „Adonai, Pan wszelkiego stworzenia, w swoim miłosierdziu
ustanowił to miejsce na Miasto Ucieczki. Osoba ścigana za popełnione
przestępstwa, może tu uzyskać usprawiedliwienie, zrzucając swe winy na owce i
zabijając ją na kamiennym stole. Mięso uwędzone na wędzarni należy rozdać
wszystkim mieszkańcom. Nad spokojem i prawowiernością rytuału będzie czuwał
Kapłan Adonai, na którego Adonai mnie ustanowił. ”

Przebieg rytuału:
=================

Przygotowania:
————–

W lokacji w której jest owca osoba chcąca uzyskać usprawiedliwienie powinna
wypowiedzieć, że zrzuca swoje winy na tą owcę, a następnie ją zabić. (Bez
konkretnego wymieniania win).

Następnie należy wyrzucić kości duże, małe i łajno w miejscu nieczystym a
mięso, mleko i wełnę przynieść do Miasta Ucieczki.

Następnie należy uzbierać drewna na uwędzenie ofiary. (Chyba że się ma już
odpowiednią ilość).

Przebieg rytuału (wymagający obecności kapłana):
——————————————–

Na wezwanie kapłana wszyscy Sprawiedliwi kładą 1 gram mleka na ziemi i podnoszą
swój gram mleka.

Jeśli w lokacji przebywają sami Sprawiedliwi, winna osoba wypowiada głośno za
jakie przewinienia chce uzyskać usprawiedliwienie. Kapłan spisuje winy.

Następnie przynosi drewno, mięso, mleko i wełnę do kamiennego stołu i kładąc
wełnę na ziemi, klęka na niej i na klęcząco wręcza mięso i mleko kapłanowi.
Potem wstaje i podnosi wełnę.
Kapłan składa mięso i mleko w ofierze za winy tego człowieka wypowiadając:
„Panie nieba i ziemi, potężny Adonai! Przyjmij śmierć tej owcy w zamian za
śmierć tego człowieka.”

Następnie kapłan wędzi mięso na wędzarni. Człowiek dostępujący
usprawiedliwienia może pomóc kapłanowi wędzić mięso.

Gdy całe mięso owcy jest uwędzone, kapłan rozdaje po równo wędzone mięso
wszystkim obecnym przy rytuale, a mleko rozdaje po równo wszystkim Sprawiedliwym,
włącznie z człowiekiem, który właśnie dostąpił usprawiedliwienia. Jemu daje
część mleka na końcu, mówiąc: „Przyjmij ten znak sprawiedliwości”.

Inne uwagi:
===========

Usprawiedliwione osoby nazywają siebie nawzajem Sprawiedliwymi.

Wszyscy Sprawiedliwi i członkowie społeczności Miasta Ucieczki mają obowiązek
bronić każdego Sprawiedliwego, gdyby przyszedł ktoś i chciał wymagać kary za
winy, które zostały usprawiedliwione. Niech Adonai porazi piorunem każdego, kto
się wyłamie z tej zasady. Bronimy Sprawiedliwego do własnej śmierci. Lepiej
zginąć w obronie Sprawiedliwego niż z ręki groźnego Adonai.

Gdy w miejscu znajdują się osoby inne, nie tylko Sprawiedliwe, wtedy osoba chcąca
uzyskać usprawiedliwienie nie musi wypowiadać głośno swoich win, ale może podać
wszystkim Sprawiedliwym notatkę z wypisanymi swoimi winami. Nie musi wtedy
wypowiadać głośno swoich przewinień.

Drugi kamienny stół znajduje się na wzgórzu i służy jedynie do rytuału
usprawiedliwienia. Jeśli ktoś chce coś kruszyć, niech to czyni tylko i
wyłącznie na pierwszym kamiennym stole.