Prawa Zatoki Urodzaju

Prawa Zatoki Urodzaju – 1587
I. Postanowienia ogólne
1. Zatoką Urodzaju (niżej zwaną często Zatoką) oraz Miedzianą Krainą (niżej zwaną Miedzianą) jest osada i wspólnota osób tam zamieszkujących wraz z surowcami, które tam się znajdują.
2. Główną władzą w Zatoce i Miedzianej jest Koordynator oraz jego zastępcy.
3. Surowce leżące na ziemi muszą być oddane ich właścicielom lub w razie trudności z odnalezieniem – miastu.
4. Każdy, kto nie jest Wrogiem w razie braku jedzenia może skorzystać z beczki i wziąć trochę pokarmu lecz nie więcej niż 500g jednorazowo.
5. Nie można budować swoich własnych budynków (w tym również mieszkalnych) bez pozwolenia.
6. Człowiek przebywający w Zatoce Urodzaju i Miedzianej Krainie jest Mieszkańcem, Gościem lub Wrogiem.
II. Mieszkańcy
1. Mieszkańcem jest ten, kto wpisał się na Listę Mieszkańców oraz został przez niego uznany przez Koordynatora.
2. Mieszkańcy mają obowiązek pracować tylko i wyłącznie dla Zatoki Urodzaju w myśl zasady „Ja oddaję się Zatoce, a Zatoka oddaje się mi” oraz wykonywać polecenia Koordynatora.
3. Każdy pracowity i oddany Mieszkaniec będzie nagradzany za swoją pracę.
4. Mieszkańcy mają prawo pierwszeństwa nad Gośćmi do wydobycia surowców.
5. Mieszkańcy, którzy nie oddają owoców swej pracy będą odciągani od swych projektów, skreślani z Listy Mieszkańców i traktowani jak Goście.
III. Goście
1. Gośćmi są ci, którzy nie są Mieszkańcami .
2. Zatoka Urodzaju i Miedziana Kraina mają obowiązek pomóc każdemu Gościowi w potrzebie w miarę swych możliwości.
3. Gość ma obowiązek uzgodnić wydobycie surowców zanim podejmie się tej czynności. W przeciwnym razie zostanie odsunięty od projektu, a jeśli to nie poskutkuje będzie traktowany jak Wróg Zatoki.
4. Projekty zakładane są tylko i wyłącznie przez Koordynatora lub jego zastępcę. W wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i uzyskaniu pozwolenia gość może założyć projekt.
IV. Wrogowie
1. Każdy, kto działa na szkodę traci miano Mieszkańca lub Gościa, a staje się Wrogiem .
2. Wróg może zostać zabity, jeśli nie można z nim nawiązać kontaktu i uzgodnić kary za dokonane czyny.
V. Zwierzęta
1. NIE WOLNO ATAKOWAĆ ZWIERZĄT.Polowanie dozwolone jest tylko po uzgodnieniu tego z Koordynatorem.
VI. Postanowienia końcowe
1. Każdy, kto nie stosuje się do powyższych praw może być uznany za Wroga .
2. Powyższe prawa mogą być zmieniane w miarę upływu czasu i zmian zachodzących w społeczeństwie i/lub okolicy.
3. Obecnym Koordynatorem jest Prudence, a zastępcą Kanczendzonga i Eliope. W Miedzianej Krainie zastępcą jest Ignacy Odyniec.
avatar
  Subscribe  
Powiadom o