Rachuba dni świątecznych i zwyczajnych zgodna z dziełem i zamysłem Wielkiej Przedwiecznej

Każdy rok dzieli się na pięć miesięcy, jak pięć etapów budowy świata przez
Najwspanialszą. Każdy miesiąc składa się z czterech dni, jak cztery ramiona
Wiecznej Matki, którym czule obejmuje swe wszystkie stworzenia. Pierwszy dzień
każdego miesiąca jest świętem na cześć Pani. A nazwy miesięcy to:

Aster – na pamiątkę pierwszego etapu, w którym Najjaśniejsza oddzieliła niebo
od ziemi, a na niebie umieściła słońce – aby rządził dniem i gwiazdy oraz
księżyc – aby rządziły nocą.

Terros – na pamiątkę drugiego etapu, w którym Wszechmocna ukształtowała ocean,
a na nim wyspy z miejscami skalistymi i piaszczystymi, żyznymi glebami i złożami
minerałów.

Herbatum – na pamiątkę trzeciego etapu, w którym Wszechwiedząca oplotła lądy
siecią rzek i jezior pełnych słodkiej wody oraz przyozdobiła je życiodajną
roślinnością.

Feras – na pamiątkę czwartego etapu, w którym Świetlista wydała na świat
ptaki powietrzne, ryby morski i wszystkie zwierzęta lądowe.

Uomon – na pamiątkę piątego etapu, w którym Nieskończona uwieńczyła swe
dzieło, dając światu człowieka myślącego.

One Reply to “Rachuba dni świątecznych i zwyczajnych zgodna z dziełem i zamysłem Wielkiej Przedwiecznej”

Comments are closed.